De meeste mensen zijn zich niet bewust wat de gevolgen van kindermishandeling zijn later in het leven.
2/3e van alle kinderen heeft te maken gehad met één of meerdere traumatische ervaringen en alsnog wordt kindermishandeling en zijn gevolgen erg zwart-wit gezien. Sommige mensen vinden zelfs dat kindermishandeling pas "écht" kindermishandeling is als het kind (bijna) is overleden. 

Langdurige traumatische ervaringen, al helemaal in de vroege ontwikkeling, zorgt voor fysieke veranderingen in het lichaam en brein. Zo hebben volwassenen met een traumatische jeugd sneller hartproblemen door het verhoogde gehalte aan cortisol, een stresshormoon, maar zorgt hun moeilijke jeugd er ook voor dat het brein zich anders draad, waardoor ze misschien agressiever kunnen worden en agressie therapie niet snel aanhaakt.

Via een interactieve installatie wilde ik een aantal (overgesimplificeerde) gevolgen van kindermishandeling op het brein belichten om bewustwording en hopelijk begrip te creëren voor dit complexe onderwerp voor de vele mensen die een ingewikkelde en ongezonde ouder/kind relatie niet zo snel kunnen bevatten.

De installatie bestaat uit verschillende, kleurrijke breinen die lijken te zweven onder een mobiel, wat de kindertijd representeert. 
 De patronen op de breinen, samen met hun grootte, zijn terug te vinden in een legenda gebaseerd op een subjectieve volgorde van intensiteit van de problematiek die ze moeten representeren. 
Als bezoekers de installatie voor het eerst zien zijn ze gefascineerd door de kleuren en de spiegels, en gaan ze speels met de installatie om. Pas nadat ze de poster lezen, die om het hoekje staat, schrikken ze van de inhoud en willen ze de mobiel het liefst niet meer aanraken. Zo laten hun acties zien dat ze de informatie tot zich hebben genomen. 
Sommige bezoekers gaven zelfs aan het fijn te vinden om te weten dat ze niet alleen waren met hun problemen en dat ze rust konden vinden in het idee dat hun brein nou eenmaal fysiek anders kan zijn dan een 'gezond brein'. 
poster.
poster.
CREATIVE SKILLS
Project managing, Concepting, Graphic Design,
 Interactive Design, Social Design,
 Data Design, Prototyping  

IN OPDRACHT VAN
Avans University of Applied Sciences
ONDER BEGELEIDING VAN 
Back to Top